Utskott

puzzle-2651912_1920_Gratisbild.png

I Svenska Bergteknikföreningen arbetar fyra permanenta utskott: 

  • Kompetensutskottet
  • Internationella utskottet
  • Utskottet Bergdagarna
  • BYM - Svenska Berggruppen för Yngre Medlemmar