ISRM/Svenska Bergmekanikgruppen

Svenska Bergmekanikgruppen är svensk nationalgrupp inom ISRM - International Society for Rock Mechanics.

_______________________________________________________________

Aktiviteter 2018

Höstseminariet 6 dec 2018 - Program

______________________________________________________________________________________

  • ISRMs uppgift är att främja forskning, utveckling och utbildning inom bergmekaniken och dess tekniska tillämpningar genom internationellt samarbete och erfarenhetsutbyte. Medlemsantalet totalt är ca 5000 från mer än 60 länder. Antalet medlemmar i Svenska Nationalgruppen (Svenska Bergmekanikgruppen) är 107 enskilda medlemmar (Individual members) och 20 stödjande medlemsföretag (Corporate members).

  • Styrelsens uppgift  i Svenska Bergmekanikgruppen är främst att ta ställning till svensk representation i ISRM-arbetet, att samverka med Svenska Bergteknikföreningen i planeringen av Bergmekanikdagen och diskutera andra initiativ som kan tjäna bergmekanikens utveckling i Sverige och internationellt.

  • Årligen nomineras Bästa examensarbetet inom Bergmekanik och pristagaren koras på Bergdagarna.

  • Svenska Bergteknikgruppen svarar för gruppens sekretariat och för administrativa kontakter med ISRM, som har sitt säte i Lissabon, där den första kongressen hölls 1966. 

Bli medlem - se förmåmer